Przedmiot działania

Zakres działalności Zakładu:

 

1.        Głównym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz kształcenie osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.        Do zadań Zakładu należy:

1)   udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

2)   udzielanie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego

3)   prowadzenie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia,

4)   udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

5)   udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego,

6)   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego,

7)   udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenie uzależnień,

8)   udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,

9)   udzielanie świadczeń diagnostycznych,

10)    prowadzenie dokumentacji medycznej,

11)    prowadzenie statystyki dotyczącej działalności Zakładu,

12)    świadczenie usług farmaceutycznych,

13)    realizacja zadań Powiatu Garwolińskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia,

14)    wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa,

15)    udzielanie świadczeń z zakresu  rehabilitacji leczniczej,

16)    realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym przeprowadzania badań klinicznych.

 

 

  • Informacje utworzył(a): Mariusz Polak w dn. 2012-04-02 10:13:01
  • Informacje opublikował(a): Mariusz Polak w dn. 2012-04-02 10:13:01
  • Informacje zmodyfikował(a): Mariusz Polak w dn. 2016-10-24 13:10:08
  • Rejestr zmian | Ilość wyświetleń strony: 3728